Dari

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English
Dari - tiny; small
Kelabit - Bahasa Malaysia
Dari - kecil