Awan

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English
  1. awan - spouse
  2. awan - visibility.
mawan ... can be seen, noticeable.
ngawan - to show, display
Kelabit - Bahasa Malaysia
  1. awan - suami atau isteri
  2. awan - ?
mawan ... nampak
ngawan - pamir