Ayum

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English
ayum - terms of endearment
ngayum - to use a term of endearment
Kelabit - Bahasa Malaysia
 ?


Ayum Lun Uan

  1. puq ayam
  2. anak baben kudih
  3. anak mangud ubud kudih