Beribpi

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search
Kelabit - English
beribpi - precipice, cliff
Kelabit - Bahasa Malaysia
beribpi - ?