Ilan

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ilan is not a commonly used boy's name nowadays but is mentioned in songs and folklore. See extracts below:


Sido Ba'o Budaq
luk-luk koh anak bedtuk
dooq nabeyk ribed moh pinudut
daraq uih marey koh tudo
upey-upey tudo ngeradung da'an maley
kekuh ngamoh malem inaq
dih nikoh daraq
da'at nupih uih dedtem malem
mupih Ilan marih tungey
marih nitin eput kitung
eput belud ........ .........
ngera'o iah lem pulung
men kekuh ngemuh malem inaq
dih nikoh daraq
leluen koh ba'o budaq
adui inaqIlan
Iih suk rebpun-rebpun ngih dalan rayah
Nah men Ilan suk naam pengah-pengah
Ken rayah ragem diah butaq mateh
Ken rayah aab dieh taeyq tu'eh.