Kayuh

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translation

Kelabit - English
1. kayuh - tree
2. kayuh - wood
3. kayuh ipak - firewood
4. batang kayuh - timber
Kelabit - Bahasa Malaysia
1. kayuh - pokok
2. kayuh - kayu
3. kayuh ipak - ?
4. batang kayuh - kayu balak