Mala

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English:

mala - say, tell
  • mala enun ieh - what is (s)he saying
  • na'am mala ngen sinam - don't tell your mum
binala - told

Kelabit - Bahasa Malaysia:

mala - kata, cakap, beri tahu
  • mala enun ieh - apa yang dia katakan?
  • na'am mala ngen sinam - jangan beri tahu dengan mak kamu
binala - telah berkata/bercakap/beritahu