Nangey

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

See also ngero (Long Lellang)

Translations

Kelabit - English
1. nangey - to cry
2. nangey nah iah? - has (s)he gone?
3. ninger tangey emuq - hear her cry
Kelabit - Bahasa Malaysia
1. nangey - nangis
2. nangey nah iah? - sudah pergi kah dia?
3. tangey - tangisan (?)

Antonym

Alternative spellings

  1. nange
  2. nangé