Nedtan

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English:

1. nedtan (nedhan) - to leave behind
nedteh - to leave behind. First person, direct statement, imperative instruction
tedtan (tidtan) - left behind. First person, to express intention
  • usage 1: tedtan kuh luub barat lapung pisit nih na' en
  • usage 2: tedtan kuh ngen suk langu' kudih lun dueh adi' kema' kediweh emey ngi la'ud
  • usage 3: tedtan muh kenun neh ieh kemuh. Ken keli' kedieh dalan dih?
  • neh tedtan - accidentally left behind
ketedtan (ketidtan) - have been left behind
sidtan - left behind by someone. First person speaking referring to a past action, neutral tone.
sidteh - left behind by someone. First person speaking, statement meaning left behind or over taken
  • usage 1: Sidteh kuh ngi reked Buduk Ubung diweh dih
2. nedtan - to lean against:
(as to lean a ladder on a wall)
Kelabit - Bahasa Malaysia
1. nedtan (nedhan) - meninggal
tedtan (tidtan) - ditinggal
  • neh tedtan - tertinggal
ketedtan (ketidtan) - telah ditinggal
sidtan - ditinggal oleh
2. nedtan - ?:

Synonyms

Antonyms