Ngenger

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English:

ngenger - to stew
  • tu'en ngenger labo kerubau, da'at kamih nuk merar ngubit labo dih.

Kelabit - Bahasa Malaysia:

Synonyms

Antonyms