Riak

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Usage

  • {{{Usage1}}}:
  • {{{Usage2}}}:
  • {{{Usage3}}}:

Translations

Kelabit - English
riak - sometime in the future
edto riak - tomorrow
edto periak - the day after tomorrow
Kelabit - Bahasa Malaysia
riak - ?
edto riak - esok
edto periak - ?

Synonyms

  • n/a

Antonyms