Senamuq Meto

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Recipe by mutang

Believe it or not...one meto for 10 people.


Lamud

 1. Edteh meto (siput, binadil, ibpung)
 2. 1 bigan dalem ebpaq (betangal lajang ngaq naruq kikid)
 3. Tepung Ubih Penidang
 4. Edteh ngeragem bera (naruq kikid meto)
 5. tudtuq
 6. ipaq


Kapeh Tu'en

Senamuq Meto:

 1. Mubput buluh meto, naag iah dari-dari
 2. Nanek ebpaq lem lajang
 3. Naruq taag meto lem ebpaq nauk.
 4. Kereb kuq laak labo meto, naruq tudtuq, ipaq
 5. ngerabur tepung ubih penidang na'ah dih.
 6. Nutuq lem lajang me ngerabur paad idih pulut-pulut.
 7. Ngenak, penguman narih dengeruyung


Kikid Meto

Kuayuq naruq senamuq meto dih, kadiq pakai bera:

 1. ngelaak bera pu'un, ruyung betangal lajang ebpaq dih
 2. dih teh naruq labo meto, tudtuq etc. kayuq tu'en Senamuq Meto (nier suk ngi ditaq dih)