Takung

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Usage

  • {{{Usage1}}}
  • {{{Usage2}}}
  • {{{Usage3}}}

Translations

Kelabit - English
takung - pond or pool
takung luang - fish pond
takung inan diu' - swimming pool
Kelabit - Bahasa Malaysia
takung - ?
takung luang - ?
takung inan diu' -

Synonyms

Antonyms

  • n/a