Tilung

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English:

tilung - room
  • tilung rudap - bedroom
  • tilung diuq - bathroom

Kelabit - Bahasa Malaysia:

tilung - bilik
  • tilung rudap - bilik tidur
  • tilung di'uq - bilik mandi