Unih

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Usage

 • {{{Usage1}}}
 • {{{Usage2}}}
 • {{{Usage3}}}

Translations

Kelabit - English
unih - (noun) a sound
unih-unih - sounds
munih - (verb) to make a sound
Kelabit - Bahasa Malaysia
unih - bunyi
unih-unih - bunyi-bunyi
munih - berbunyi

Synonyms

 • n/a

Antonyms

 • n/a

Terms related to sounds

unih puung - animal sounds

 1. angang, mangang, pinangang - bark (of dogs)
 2. i'eyk, ngi'eyk, neki'eyk - squeak of mice
 3. ku'uk, neku'uk, peku'uk - crowing (of rooster)
 4. piyek, nepiyek -
 5. pekak, nepekak - clucking (of chicken)
 6. rebau, ngerebau -
 7. repik, nerepik -
 8. ri'eyk, meri'eyk, peri'eyk -
 9. uang, nguang - howl (of dogs)
 10. urung, ngurung, nurung - bark (of dogs)
 11. rengung - buzz of mosquitoes

unih lemulun - human sounds

 1. apag, mapag, pipag - slap
 2. arud, ngarud - scream
 3. ayek, ngayek, pepeyek, nayek - whisper
 4. ba'ang, neba'ang -
 5. beri, neberi -
 6. besi, nebasi - sound of heavy breathing
 7. dawar, nawar, pedawar, dinawar -
 8. dareng -
 9. dengur, sedengur - low (tone) voice
 10. edtui, ngedtui, idtui -
 11. geraung -
 12. isiu, ngisiu, nisiu - whistle
 13. isud, ngisud -
 14. lekaq, ngelekaq - noise made by clicking one's tongue
 15. lekiq, selekiq -
 16. nguuk -
 17. temeg, netemeg -
 18. periuq, perepiuq - clap
 19. perey, neperey -
 20. pero - hoarse voice
 21. peteg, nepeteg - drum
 22. rengat, ngerangat, perangat, riningat - shoout
 23. resi, neresi -
 24. resik, ngeresik -
 25. reteh-reteh (retah-retah) -
 26. retub, neretub -
 27. riiq, ngeriiq, neriiq -
 28. riruh, ngeriruh, periruh - laughter
 29. tepik, netepik -
 30. singut, nasingut -
 31. ukung, ngukung, nukung -


unih nuk midih - sound of things

 1. burek -
 2. daring -
 3. gerey - rustle, as of plastic
 4. keruq, nekeruq, pekeruq -
 5. legkuq - thunder
 6. renging, perenging -
 7. rengung, perengung -
 8. tebub, netebub - thud of heavy object
 9. tekuq, nekuq, petekuq - knocking sound