Palug Rayeh

From Kelabit Wiki
(Redirected from Palug Rayah)
Jump to navigation Jump to search

Story retold by Mutang [1]

Mudeng medto teh Palug Iit diwah denganak Palug Rayeh.  Na'am lawey edten, na'am nuk tu'en. Ken Palug Iit "Palug Rayeh, mey narih lem latiq ngih, edteh Buaq Tikan tekitoi liang batang dih. Tu'en narih ngilud idih. Na'am narih naruq apui dih 
rayeh-rayeh...tuen narih ngepub ngen rebpun dih tupu".
Muka lekedtang dih mey nah Palug Iit kitoi ngih batang dih. Na'am dadan mirat ayuq teh Palug Rayeh muit edteh 
buuq laq inan ngilud buaq tikan dih.
Senutud Palug Rayeh buuq dih, nah nah ieh ngilud buaq tikan sinah.
"Aduh!, ma'it, lauq. Tengangaq iko (nukap ta'ang) nangey duruq dih temuruk", ken Palug Iit. 
Nirup Palug Rayeh beken teh ain dih, na'am idih main.
"Nangey beruh wang taeyq dih tutuq, tengangaq iko nangey", ken Palug Iit. Binukaq Palug Rayeh ta'ang nadih, tutuq taeyq 
Palug Iit lem ta'ang nadih. "Ngudah teh idih kayuq ain taeyq?", ken Palug Rayeh.
Riruh neh Palug Iit, temurun mey luun tanaq mala, " Dooq tu'en malug teh iko keh Palug Rayeh! Bebpaq 
kudih teh ineh na'ah, bukan inah duruq. Taeyq kudih teh suk kinan mudih na'ah dih".
Layaq iat Palug Rayeh ngeneh neh malug ieh. Mey edto periak dih neh neh Palug Rayeh mala edteh Buaq tikan ngih 
liang batang lem latiq dih, nuruq Palug Iit mey ngilud idih.
Mey Palug Rayeh tekitoi. Na'am dadan mirat ayuq teh Palug Iit muit edteh buuq nuk rayeh-rayeh dih. 
Nilud neh Palug Rayeh ngen apui rayeh sineh. Lauq keliq neh. Na'am netoq ieh neh mebpaq mey mubeyq 
Palug Iit. Mirat mooq-mooq netoq bebpaq mey taeyq nadih da'at ngen lauq dih.
Ken Palug Iit, "Dooq pelugen teh iko. Uih ken na'am uih keliq ayu mudih laq malug uih muliq".

Story retold by Tingang Trang [2]

04.08.2018 [from Facebook-Kelabit Network Group] (UNEDITED)

Mudeng medto teh Palug I'it diweh Palug Rayeh. Na'em edten, Na'em nuk tu'en.
Edteh edto, pinrurut Palug I’it bubuh urung nedih let luun tareh. Pina'en neh idih me ngih Reberuh Bunut. Senipa neh tuda' bulu' labo buruk lem bubuh nedi, senumen neh idih ngih uluh awer reberuh na'e. Pipal neh edteh lawa Erid, ipeng neh raben-raben bubuh na'e. Muli' neh ieh me rudap.
Tu'i Palug I'it lekedtang periak, medtang uker-uker neh edto dih. Kinan neh dueh tenga [[nubaq|nuba' laya'] sibuh-sibuh. Doo' ketuh teh telen piyang nuba' senuyul neh ngen irit baka lined Sineh Palug I'it lem Tengayen laya'.
Renimeg neh kelinan nedih, sila' neh kelinan isip maya bubpu' takep me liang segumen ngih. 
Mudur ieh, nawal neh binan nedih let ngih nga'eh payo, nabet neh idih ngih awa' nedi. 
Remurut neh ieh edtan tetak ngih tawa', ma'en eput belengian nedih me ngih Reberuh Bunut.
Medting ieh ngih Reberuh Bunut, siren neh keh, gu'er-gu'er teh epeng bubuh nedih lem awer ngih.
“Ngudeh meneh iko tegu'er keh epeng”, ken lem linuh nedih.
“Ibpen kuh raben-raben temen iko ngih malem”, ken lem burur nedih.
Remurut neh ieh me menak bubuh nedih. Pingat neh epeng dih, gigkang neh bubuh dih. Betuh-betuh teh bubuh na'e. 
“Dadan ketuh temen uih neh ngarar iko ngih luun tareh ngih keh bubuh, ngudeh meneh ebpa' dih saget tu'uh lemaab ngemuh”, neh ken karuh Palug I'it, ureh-ureh.
Pegegkang bubuh la'ih na'e doo'-doo', peh sera teh luang nekati' lem bubuh na'e. Lamud-lamud teh luang lem bubuh Palug I'it dih. Luang dari, luang kura, luang madi' luang merar [[na'an|na'an-na'an] luang buda', luang liu' na’em rera, idih teh ideh dingi. Riduk-riduk teh Palug I'it menak bubuh urung nedih me ngih luun tengeb ebpa' dih.
Renurug neh luang nuk ineh me lem bekang nedih. Ikel-ikel teh ieh mabeh deh muli' aban ideh pelaba berat. Betuh-betuh teh babeh nedih kuh betuh ra'ing bera beruh senupeh.
Medting ieh ngih ruma' kadang ngih, bibpat neh luang mula' neh ngen kenep-kenep tetek lubang ruma dih.
Pelaba mawa Palug Rayeh kedieh ni'er luang kineh ken mula' nalap Palug I'it. 
‘Doo' ineh leh. Muit muli' ngen anak adi' nange luang dih”, ken Palug Rayeh, dara' ngalap dieh bebpat dih. 
“Tdo riak keduih me tumen bubuh kudi. Mula' let ngen ineh teh apen kuh”, ken Palug Rayeh.
“Ngih apeh ngih inan muh neh tumen bubuh mudih?”, ken Palug Rayeh ngitun Palug I'it.
“Nange ngih Reberuh Bunut ngih inan kuh neh tumen bubuh kudih”, ken Palug I'it na'ur Palug Rayeh.
“Udung runut?”, ken Palug Rayeh ngitun Palug I’it.
“Reberuh Bunut”, ken Palug Rayeh ngeli'o Palug I'it.
“Ngudeh niko kineh ken bengel”, ken Palug I'it ngerengat lem lalid Palug Rayeh.
“Enun peh ngupan muh bubuh mudih?”, ken Palug Rayeh ngitun Palug I'it.
“Labo buruk”, ken Palug I'it na'ur Palug Rayeh.
“Bua' Tabuh Buruk?”, ken Palug Rayeh ngitun Palug I’it.
“Labo buruk ken dulun keh, bua' Tabuh Buruk neh keneh”, ken Palug I’it mureh ngen Palug Rayeh kineh ken pereg bengel.
“Mo, bua' Tabuh Buruk. Mili' nuk direm-direm narih keh”, ken Palug I'it laya' iat.
Muka periak neh, ungu'-ungu' teh Palug Rayeh ma'en dieh bubuh urung dih. Ni'er men ieh, medtang tebuut teh runut bua' Tabuh Buruk nuk remanat maya' luun udung kayuh iring tengeb ebpa' dih aban men bua' Tabuh Buruk dih laak. 
Menad Palug Rayeh me luun runut ngih, senipa neh ibal bua' Tabuh Buruk lem bubuh nedih. Bibped neh bubuh nedih ngen uar siri doo'-doo'. Renuruh neh bua' Tabuh Buruk nuk beken dih. Remurut neh ieh, muli' me ngih ruma'.
Dedtem dih, da'et rudap teh Palug Rayeh ngelinuh bubuh nedih. Mago neh ieh ngen edto dih medtang. Remurut neh ieh me ngeruruk la'el lem eta dedih. Da'et neh la'el tu'en neh nguel, neku'uk neh la'el teka'uk dih. Na'em teh dadan, medtang neh edo dih.
Na'em ketebuan neh kuman, temurun neh ieh me ni'er bubuh nedih.
“Kuman ngudeh neh narih, bayeng”, ken lem burur Palug Rayeh. 
“Laling narih na'en keh, mate muo' neh luang lem bubuh dih. Ken la' naru' abeng narih ngen luang buruk?”, ken Palug Rayeh karuh ieh-ieh.
Ni'er men ieh, ruyuh-ruyuh teh runut nuk inan neh neh tumen bubuh nedih.
“Si’ dereh muh teh keh Palug I'it. Mula' let ngen diko luang teh duih dih, ken Palug Rayeh nerimod.
Menad men Palug Rayeh me luun ngih, peh kelab men Telu'a' lem bubuh nedih. Kebper-kebper teh manuk nuk ineh ta'ut ngen Palug Rayeh.
“Dui... dui... Let ngapeh teh muyuh Telu'a mitem nuk inih?” neh ken Palug Rayeh mawa.
Nukab Palug Rayeh kekeb bubuh nedih. Kedi'it teh Telu'a' dih lemasuk buro let lem bubuh Palug Rayeh dih. Mali men ideh.
“Ken madeh keneh bubuh mudih?”, ken Palug I'it ngitun Palug Rayeh.
“Telu'a'”, ken Palug Rayeh na'ur Palug I'it.
“Neh men nuk doo' keneh... doo' pa'it ain”,  ken Palug I'it riruh.