Sikih La'el Iyek

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sikih - Sikih La'el Iyek

Mudut ‘tdeh sikih wih la'el iyek,

Mey kuyat-kuyat uih lem padek,

Edteh ‘tdur rayeh nuk da'et egket,

Ulit neh mebpet uih ngen agag,

Ineh neh pu’un kuh kayab-kayab.

Mudut ‘dteh sikih uih labo lati',

Mey kuman uih kayuh pinili',

Tebpa ‘dteh batang ‘em buri'-buri',

Ineh neh pu'un kuh ‘em kekeli',

Paad inih neh sikih kuh labo lati'.


Kelabit Oral Tradition recorded by Tingang Trang [1], 22.9.2020 [Language Awareness 16, Facebook-Kelabit Network Group]